Teksty


Leśne historie

Teksty


Pieśń Starego Lasu

Stary lud onegdaj żył
Sławił swe bogi, naturę czcił
Pracą rąk chwalił swój dzień
Liczne bogactwa zyskując zeń

Od wieków na ziemiach tych
Słowiańska siła jednała ich
Kiedy wróg uderzyć chciał
Siły zebrali, a Perun grzmiał

Rogu dźwięk wezwał ich by
Naprzeciw wroga gotować szyk
Burzy głos zaniósł im znak
Wielkie zwycięstwo bóg gromów dał

Stary lesie opowiedz nam,
historie dziejów dawnych lat

Stary lud onegdaj żył
Sławił swe bogi, naturę czcił
Święty las skrywa od lat
Przodków wspomnienie i duchów ślad

Stary lesie opowiedz nam,
historie dziejów dawnych lat

muzyka - Miki, słowa - Miki