Teksty


Leśne historie

Teksty


Żywioły

REF:
Ogień, woda, powietrze i ziemia

W ziemi moc potężna drzemie
Szczodrze karmi swe stworzenie
Po niej stąpa każdy z ludzi
Zeń się zrodził, doń powróci

Ogień żywioł pali sioła
W popiół zmienia co napotka
Lecz do niego śpieszą ludzie
By przed zimnem nocy uciec

Woda wskrzesza wszelkie życie
Nowe zrodzi gdzie popłynie
Moc powietrza wszystkim włada
Krąg żywiołów w jedność spaja

muzyka - Miki, słowa - Shonhor